RQN9PCMiner cập nhật ngày 14/09/2020 (0.3.0.0)

Cập nhật phiên bản 0.3.0.0 và thông báo chuyển tiếp nhà phát triển.

RQN9PCMiner là phần mềm được phát triển bởi ViTech thay thế cho thuật toán đào thủ công trước đây trên web app của RQN9 (đã bị xóa bỏ). Theo thông báo mới nhất từ RQN9 Developers, phần mềm RQN9PCMiner sẽ bắt đầu chuyển tiếp cho MaxMines team phát triển.
Hủy token RQN9 trên phiên bản sau ngày 14/09/2020
Phiên bản hiện tại: 0.3.0.0
Loại tiền/hệ thống được hỗ trợ: Monero, MaxMines miner
Nhà phát triển: ViTech

Link tải phần mềm: Tải từ Github

Nếu bạn phát hiện thấy lỗi bug, vui lòng gửi một email tới địa chỉ: vi@rqn9.com
Phần mềm đào coin không hoạt động?
  • Đảm bảo rằng máy bạn vẫn có đủ RAM để có thể bắt đầu việc đào coin
  • Kiểm tra phần mềm virus của bạn
  • Bạn phải có kết nối mạng để có thể xác minh kết nối với máy chủ RQN9 và pool đào coin
  • Hãy thử xóa và tải lại phần mềm từ 2 liên kết tôi đã chia sẽ ở trên
  • Có thể tạm thời pool bạn chọn khai thác không phản hồi (bị tấn công/sập). Hãy chọn pool khác bằng thủ công.

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận