RQN9PCMiner cập nhật ngày 30/10/2019 (0.1)

Đây là phiên bản đầu tiên của RQN9PCMiner.

RQN9PCMiner là phần mềm được phát triển bởi ViTech thay thế cho thuật toán đào thủ công trước đây trên web app của RQN9 (đã bị xóa bỏ).
Số lượng pool đang hỗ trợ: 17
Phiên bản hiện tại: 0.1
Loại tiền được hỗ trợ: TRTL
Nhà phát triển: ViTech

Link tải phần mềm: Tải từ ViLeak
Link dự phòng 2: Tải từ ViFile

Nếu bạn phát hiện thấy lỗi bug, vui lòng gửi một email tới địa chỉ: vi@rqn9.com
Phần mềm đào coin không hoạt động?
  • Đảm bảo rằng máy bạn vẫn có đủ RAM để có thể bắt đầu việc đào coin
  • Kiểm tra phần mềm virus của bạn
  • Bạn phải có kết nối mạng để có thể xác minh kết nối với máy chủ RQN9 và pool đào coin
  • Hãy thử xóa và tải lại phần mềm từ 2 liên kết tôi đã chia sẽ ở trên
  • Kiểm tra lại khóa nhà phát triển (Developer token) của bạn.
  • Có thể tạm thời pool bạn chọn khai thác không phản hồi (bị tấn công/sập). Hãy chọn pool khác bằng thủ công.

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận