Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

RQN9.com là một trang web thuộc sở hữu và được vận hành bởi RQN Groups. Đầu tư vào quỹ cộng đồng chứa nhiều rủi ro, có thể gây mất vốn, thiếu cổ tức hay cổ tức thấp, có khả năng làm loãng giá trị, có tính thanh khoản kém. Do đó, đầu tư vào quỹ cộng đồng nên được coi là một phần của danh mục đầu tư đa dạng.

Tất cả hoạt động đầu tư ở bất cứ đâu cần bảo đảm tuân thủ theo các quy định pháp luật của địa phương sở tại trước khi đầu tư.

Trước khi quyết định đầu tư, điều quan trọng là bạn phải nghiên cứu kỹ lưỡng Cảnh Báo Rủi Ro của chúng tôi. Cơ hội đầu tư trên RQN9 chỉ dành cho những người thật sự hiểu được những rủi ro này. Những vấn đề liên quan tới thuế có thể thay đổi tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể.

Khi sử dụng trang web này nghĩa là bạn đã đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật, và mọi hành vi của bạn trên trang web đều chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý. Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật được cập nhật thường xuyên, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc lại mỗi khi truy cập vào trang web. Trang web không được tạo ra để thực hiện bất kỳ giao dịch mua hoặc bán. Bất cứ ai đưa ra đề nghị hoặc chào mời như trên trong phạm vi quyền hạn của trang web, tất cả đều là bất hợp pháp. Do đó, việc tên công ty xuất hiện tại các vị trí dễ nhìn thấy trên trang web không được thực hiện bởi RQN9, mà là do chúng xuất hiện ngẫu nhiên dựa trên các thuật toán định sẵn hoặc do hành vi của người sử dụng. RQN9 không cung cấp/đề nghị bất kỳ lời tư vấn đầu tư hay chứng khoán nào. Tương tự như vậy, RQN9 không phải là cố vấn đầu tư, cổng thông tin tài trợ hoặc môi giới kinh doanh. Ngoài ra, RQN9 không hoạt động như là một đơn vị ủy thác của bất kỳ cơ quan nào sử dụng dịch vụ của RQN9. Bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ của các công ty niêm yết trên trang web này đều được cung cấp bởi sự trách nhiệm của các công ty được niêm yết đó. RQN9 không xác minh hoặc đưa ra sự đảm bảo cho các thông tin đã được cung cấp bởi các công ty đó là toàn diện hay chính xác, cũng như không đảm bảo cho việc định giá chứng khoán của họ là phù hợp hay không.

Các nhà đầu tư được ủy quyền chỉ có thể công bố công ty được niêm yết mà họ quan tâm khi và chỉ khi qua một quy trình xác nhận rằng họ thật sự đã gây quỹ cho công ty đó, quy trình đó phải được công khai và minh bạch tới phương tiện truyền thông đại chúng. Điều quan trọng là phải hiểu rằng khi đầu tư vào chứng khoán, đặc biệt là vào chứng khoán do các công ty khởi nghiệp phát hành chứa rất nhiều rủi ro, và khả năng mất hoàn toàn khoản đầu tư của mình là điều hoàn toàn có thể. Tất cả các nhà đầu tư phải sử dụng quy trình đánh giá và tầm nhìn riêng của mình để xác định có nên đầu tư vào cơ hội này hay không.

RQN9 hoặc bất cứ nhân viên nào của công ty như giám đốc, đại lý, chi nhánh hoặc đại diện sẽ không chịu trách nhiệm cho vấn đề phát sinh từ sai sót, quan điểm, sự thiếu quan tâm hoặc bất cứ điều gì được đăng trên trang web. RQN9 không cung cấp tư vấn tài chính, pháp lý hoặc thuế. Bất kỳ một đề xuất hoặc ngụ ý tương tự đều sẽ bị từ chối trách nhiệm.

Mục đích duy nhất của nội dung được đăng trên trang web RQN9 là cung cấp thông tin sơ lược về cơ hội đầu tư hiện có, tất cả các quyết định đầu tư nên dựa trên cơ sở của toàn bộ các chiến dịch. Các nhà đầu tư được công nhận trên cổng thông tin của RQN9 có thể truy cập vào toàn bộ các chiến dịch đó.